An Unbiased View of המדריך להגשת תביעה קטנה

‫אולם ביה"ד אינו יכול להתעלם מהעובדה כי ניכרת עלייה משמעותית במחלות נגיפיות שונות‬ ‫ובעיקר במחלת השחפת במדינת ישראל מאז ריבוי גלי ההסתננויות ממדינות אפריקה‪.‬‬

‫מכל האמור לעיל עולה‪ ,‬כי השתכנעתי כי קיימים בנסיבות העניין טעמים הומניטריים מיוחדים‬ ‫המצדיקים את שחרורו בערבות של המוחזק‪.‬‬

‫דרכון בתוקף‪ :‬אין‬ ‫כסף לכרטיס טיסה‪:‬‬ ‫תביעה כספית‪:‬‬

‫שרה בן שאול ויס‪ ,‬דיינת‬ ‫בית‪ – ‬הדין‬ ‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

‫אני מבינה שהגעתי לישראל שלא כחוק‪ .‬הגעת לישראל כדי לקבל הגנה‪.‬‬ ‫הדיון עם המוחזקת נעשה בשפה הערבית אותה דוברת המוחזקת ברמה מספקת‪.‬‬

‫החלטה‬ ‫לפני בקשת ב"כ החדשה של המוחזק‪ ,‬עו"ד אתי הילמן‪ ,‬לשחרור המוחזק ממשמורת עד‬ ‫למתן החלטה בעניין בקשתו להיות מוכר כפליט‪.

‫ידוע לי ששהותי בישראל היא שלא כדין וכי נכנסתי אליה שלא כדין‪ ,‬ואני מבקש הגנה מהסיבות‬ ‫שמסרתי עכשיו ובדיון הקודם שנערך לי‪.‬‬

‫שוהה שלא כדין הנתון במשמורת יוחזק בתנאים הולמים שלא יהיה בהם‪ ,‬בהתחשב בנסיבות‬ ‫העניין לרבות משך החזקתו במשמורת‪ ,‬כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו;‪" ‬‬

‫מדינת ישראל‬ ‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫פרוטוקול מיום‬

‫נציבות האו"ם לפליטים‪ :‬המוחזק מבקש מקלט בישראל‪ .‬יש לערוך לו ראיון בהקדם‪ ,‬נא‬ ‫עמדתכם‪.‬‬ ‫מימון יוסי‪ ,‬דיין‬ ‫בית הדין‬

‫מדינת ישראל‬ ‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט get more info המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

‫לסיום לא אוכל שלא להתייחס לחוסר החוקיות שבהחזקת אדם במעצר ללא כל אסמכתה‬

‫לסיכום‪ ,‬לא מצאתי עילה לעיון חוזר בהחלטתי שלא לשנות מתנאי צו המשמורת שהוצא‬ ‫למוחזק‪ ,‬בהעדר כל טענה שאפשר להתייחס אליה בבקשה‪.

‫בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫מקום משמורת‪ :‬קציעות אגף סהרונים‬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *